Kalendarz wydarzeń
grudzień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualności

Preselekcja I/2016

stopka leader

Zarząd Lokalnej Grupy Działania
na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego
„Kraina wokół Lublina"
Informuje o naborze Planów Projektów w ramach
Preselekcji operacji

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresach:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej

2. Rozwijanie działalności gospodarczej, poprzez:
a) Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności
b) Wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności

1/ Termin składania Planów Projektów:

od 8 września do 23 września 2016 r.

2/ Miejsce składania Planów Projektów:

Plan Projektu należy złożyć bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" przy ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin tel. 81 532 30 65

3/ Tryb składania Planów Projektów:

Plany Projektów należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od

poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:00.
oraz w soboty w godzinach 8:00 – 12:00

4/ Wzór formularza Planu Projektu znajduje się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina" www.krainawokollublina.pl.

Preselekcja będzie odbywała się zgodnie z zapisami rozdziału VI Regulaminu konkursów oraz procedur oceny i wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020:

1. „Maksymalnie 6 miesięcy przed rozpoczęciem naboru wniosków o przyznanie pomocy Lokalna Grupa Działania może przeprowadzić preselekcję wniosków. Preselekcja jest procedurą naboru i weryfikacji Planów Projektów (PP).
2. Ogłoszenie o naborze Planów Projektów w ramach preselekcji publikowane jest na stronie www.krainawokollublina.pl co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
3. Nabór Planów Projektów trwa co najmniej 14 dni.
4. Preselekcja dokonywana będzie na podstawie Planu Projektu wraz z załącznikami. Formularz udostępniany będzie na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl
5. Za przeprowadzenie naboru i weryfikacji Planów Projektów odpowiedzialny jest Zarząd LGD.
6. Celem weryfikacji Planów Projektów jest sprawdzenie:
- zgodności projektu z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- kompletności dokumentacji aplikacyjnej,
- czy zadania zawarte w Planie Projektu kwalifikują się do uzyskania pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina" .
7. Procedura preselekcji kończy się opublikowaniem na stronie www.krainawokollublina.pl zatwierdzonej przez Zarząd LGD listy pozytywnie zweryfikowanych Planów Projektów. Lista jest publikowana nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków o przyznanie pomocy, którego dotyczy preselekcja.
8. Informacje dotyczące weryfikacji Planów Projektów przekazywane są Wnioskodawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Pozytywna weryfikacja Planu Projektu nie jest podstawą do roszczeń o przyznanie i wypłatę pomocy w ramach LSR.
10. Przeprowadzenie preselekcji przez LGD jest nieobowiązkowe.
11. Udział Wnioskodawców w preselekcji jest nieobowiązkowy.
12. Po zakończonej weryfikacji Planu Projektu wszystkie zmiany wprowadzone do Biznesplanu będącego załącznikiem do Planu Projektu powinny być uzgadniane z Zarządem LGD za pośrednictwem Kierownika Biura. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy z Biznesplanem różniącym się od Biznesplanu będącego załącznikiem do Planu Projektu (bez uprzedniego uzgodnienia z Zarządem LGD) skutkuje nie przyznaniem punktów w kryterium dotyczącym pozytywnej weryfikacji Planu Projektu w ramach preselekcji.

ZAŁĄCZNIKI WSPÓLNE:

- PLAN PROJEKTU DOC (EDYTOWALNY)

- PLAN PROJEKTU PDF

- REGULAMIN KONKURSÓW

- OGŁOSZENIE O PRESELEKCJI

- LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA LGD "KRAINA WOKÓŁ LUBLINA"

ZAŁĄCZNIKI W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALANOŚCI GOSPODARCZEJ

BIZNESPLAN DOCX (EDYTOWALNY)

BIZNESPLAN PDF

ZAŁĄCZNIKI W ZAKRESIE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

BIZNESPLAN DOCX (EDYTOWALNY)

BIZNESPLAN PDF

 

Wyszukiwarka
Newsletter