Kalendarz wydarzeń
maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualności

Jubileusz 10 –lecia LGD „Kraina wokół Lublina”

18 maja 2018r. odbyło się uroczyste Walne Zebranie Członków LGD „Kraina wokół Lublina", którego głównym punktem programu było podsumowanie 10 - letniej działalności naszej organizacji.

Lokalna Grupa Działania na Recz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół lublina" powstała w 2008 r. z inicjatywy Pawła Pikuli - Starosty Powiatu Lubelskiego, który podczas pierwszego Walnego Zebrania Członków został wybrany na prezesa stowarzyszenia i tą funkcję pełni do dnia dzisiejszego. Do stowarzyszenia przystąpiło 15 gmin, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz lokalni liderzy – łącznie LGD „Kraina wokół Lublina" w chwili rejestracji liczyła 35 członków (aktualnie 69). Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest działalność ma rzecz rozwoju obszarów wiejskich Powiatu Lubelskiego realizowana poprzez wdrażanie Programu LEADER, które rozpoczęło się w 2009 r. i trwa do dzisiaj.

To, jak zmieniło się nasze stowarzyszenie oraz jak zmienił się obszar Powiatu Lubelskiego dzięki programowi LEADER i działalności LGD pokazał film prezentujący wypowiedzi i refleksje członków stowarzyszenia oraz beneficjentów. Miłym akcentem uroczystości były podziękowania i gratulacje składane wzajemnie przez członków stowarzyszenia, przedstawicieli gmin członkowskich oraz zaproszonych gości. Jubileuszowe spotkanie uświetniły występ Zespołu „Głuskowianki" oraz Kabaretu Fifa - Rafa, docenione przez publiczność gromkimi brawami. Nie zabrakło również tradycyjnego „urodzinowego" tortu. Dziękujemy wszystkim za obecność i wspólne świętowanieJ

Poniżej film oraz prezentacja przedstawiana podczas spotkania. Zapraszamy do obejrzenia.

Film z Jubileuszu 10-lecie LGD "kraina wokół Lublina"

Prezentacja z Jubileusz 10 –lecia LGD „Kraina wokół Lublina"

Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD
Jubileusz 10 –lecia LGD

Spotkania informacyjne dotyczące projektów grantowych

szkolenieW związku z ogłoszonymi naborami wniosków w ramach projektów grantowych (01.06.2018 - 15.06.2018) w zakresie przedsięwzięć:

  • Renowacja zabytków z wyłączeniem obiektów budowlanych - działanie dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
  • Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo– oznakowanie i promocja miejsc ważnych z punktu widzenia walorów obszaru
  • Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące związane z lokalnym dziedzictwem, w tym jego promocja- organizacja zajęć / warsztatów z wykorzystaniem istniejącej bazy świetlicowej.
  • Imprezy i wydarzenia kulturalne promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne -działanie nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń oraz wydarzeń specyficznych dla obszaru LGD KwL zawartych w LSR
  • wydarzenie cykliczne – wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce
  • Doposażenie zespołów i zorganizowanych grup działających w sferze kultury poprzez zakup strojów z możliwością podnoszenia kompetencji oraz promocją działalności

zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych skierowanych do przedstawicieli:

- organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej

- kościołów i związków wyznaniowych

- jednostek sektora finansów publicznych

- instytucji kultury

Podczas spotkań omówione zostaną następujące zagadnienia:

- zasady i warunki ubiegania się o pozyskanie grantu;

- procedury aplikowania o udzielenie wsparcia;

- dokumentacja konkursowa;

- zasady oceny i wyboru operacji przez LGD.

 

Miejsca i terminy spotkań:

Lp.

Miejsce spotkania

Data

Godzina

1

Niemce, ul. Parkowa 4, sala „Klubu Seniora”

24.05.2018r.

17.00

2

Lublin, ul. Narutowicza 37/5, Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”

28.05.2018r.

16.00

3

Lublin, ul. Narutowicza 37/5, Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”

05.06.2018r.

16.00

Przewidywany czas trwania spotkania 3 godziny

Spotkania mają charakter otwarty. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Informujemy również, że istnieje możliwość konsultacji w formie doradztwa indywidualnego prowadzonego przez pracowników biura LGD w siedzibie LGD „Kraina wokół Lublina (ul. Narutowicza 37/5, Lublin) w godzinach 7:00-15:30 od poniedziałku do piątku, podczas którego można skorzystać z pomocy przy uzupełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału przed dniem spotkania.

Podczas spotkania omawiane będą zasady wypełniania wniosku o powierzenie grantu w wersji elektronicznej, toteż przydatne będzie zabranie na spotkanie własnego komputera.

Materiał opracowany przez LGD „Kraina wokół Lublina" – www.krainawokollublina.pl
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Lubelska majówka - KONKURS

majowka18 plakat konkur kulinarny

Wyszukiwarka
Newsletter