Kalendarz wydarzeń
marzec 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Harmonogram spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami

konsultacjeUprzejmie zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" tj. gmin: Bełżyce, Bychawa, Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew, w tym: członków LGD „Kraina wokół Lublina", lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

Czytaj więcej...

Spotkanie konsultacyjne w sprawie lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027 (2)

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina" na lata 2023-2027.

plakat bełżyce 1

Opis procesu przygotowania LSR

Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej
Do udziału w przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej UE 2021-2027 oraz konsultowaniu jej zapisów włączona zostanie społeczność mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina". Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju rozpoczną się w czerwcu 2022 r. Przebiegać będą następująco:

Czytaj więcej...

UWAGA!!! Tworzymy Zespół Roboczy ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w perspektywie finansowej UE 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" prowadzi nabór osób do zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej UE 2021-2027

Czytaj więcej...

Prace nad LSR dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” w perpektywie fnansowej 2021-2027.

Uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczęciem prac nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perpektywie fnansowej 2021-2027 w dniu 27 czerwca 2022 roku o godz. 12.00 w biurze LGD „Kraina wokół Lublina" ul. Narutowicza 37/5 w Lublinie odbędzie się spotkanie informacyjne podczas którego zostaną zaprezentowane:
- zakres i metody pracy zaplanowane w ramach tworzenia strategii,
- harmonogram prac,
- rola i zadania Zespołu Roboczego ds. prac nas Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina",
- najważniejsze grupy interesariuszy w pracach na nową LSR,
- zakresy tematyczne działań wdrażanych w ramach LSR.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Lokalna Strategia Rozwoju 2021-2027
Wyszukiwarka
Newsletter