Kalendarz wydarzeń
czerwiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aktualności

Zmiany w lokalnych kryteriach wyboru oraz budżecie LSR – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina wokół Lublina” planowane jest wprowadzenie następujących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020:

 1. Zmiany w kryteriach wyboru operacji dotyczących celu ogólnego 3 Rozwój gospodarczy obszaru, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności
 2. zmiany w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju
 3. Dodanie przedsięwzięcia 1.1.3. Innowacje społeczne - prezentacja dobrych praktyk oraz wsparcie edukacyjne
 1. Proponowane do wprowadzenia zmiany w lokalnych kryteriach wyboru polegają na:
 2. usunięciu kryterium dotyczącego wykorzystania produktów lokalnych w ramach realizacji operacji związanych z podejmowaniem oraz rozwojem działalności gospodarczej z katalogu kryteriów wyboru. Zmiana wynika z aktualnej sytuacji epidemicznej związanej z SARS-COV-2, która negatywnie wpływa na możliwość świadczenia usług związanych z produkcją oraz sprzedażą produktów lokalnych. Nie są organizowane targi produktów lokalnych, kiermasze itd., ograniczona została również działalność firm gastronomicznych, które mogą oferować kulinarne produkty lokalne. Ponadto z analizy składanych do LGD wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków płynących z warsztatu refleksyjnego wynika, że wielu wnioskodawców wykazuje sztuczne spełnienie warunków do przyznania punktów w tym kryterium. Częste są przypadki planowania handlu np. miodem w ramach działalności związanej z usługami koparko-ładowarką czy remontowo- budowlanymi.
 3. dodaniu kryterium „Czas zamieszkiwania na obszarze LGD "Kraina wokół Lublina"” do katalogu kryteriów dotyczących podejmowania działalności gospodarczej. Z analiz złożonych wniosków wynika, że znacząca część wnioskodawców tuż przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy zmienia miejsce zamieszkania z Lublina na obszary wiejskie. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju zakłada dofinansowanie osób fizycznych i przedsiębiorstw z naszego obszaru, dlatego dodanie takiego kryterium zwiększy szanse na otrzymanie dofinansowania osobom na stałe mieszkającym na terenie Krainy wokół Lublina.

  1. Zmiany związane z budżetem LSR oraz wskaźnikami wynikają z przeliczenia budżetu poszczególnych przedsięwzięć z kwot w złotych na euro po bieżącym kursie euro. W związku z oszczędnościami, które wynikają z w/w działania proponuje się:
 4. W przedsięwzięciu 2.1.2 Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności:
  - dodanie kwoty 42 954,12 euro wynikającej z oszczędności związanych z przewalutowaniem budżetu na Euro w ramach celów ogólnych 1 i 2
  - zwiększenie wskaźnika: liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej o 8 szt.
  - zwiększenie wskaźnika: liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje o 2 szt.
  - zwiększenie wskaźnika: liczba operacji mających wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu o 3 szt.
 5. W przedsięwzięciu 3.1.1 - Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności
  -dodanie kwoty 141 859,25 euro wynikającej z oszczędności w ramach przedsięwzięć z celu ogólnego 3
  - zwiększenie wskaźnika: liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa o 15szt.

Ewentualne uwagi do proponowanych zmian należy zgłaszać za pośrednictwem ankiety internetowej do dnia 22 marca pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1Rlwd_oS4fTM6n-O6diEdtQ0BiRj-F3myLSskmY1IxoQ/edit?usp=sharing
Tabela zmian w lokalnych kryteriach wyboru: tabela

- zwiększenie wskaźnika: liczba operacji ukierunkowanych na innowacje o 7 szt.
- zwiększenie wskaźnika: liczba operacji mających wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu o 30 szt.
- zwiększenie wskaźnika: liczba utworzonych miejsc pracy o 20 szt.
- zwiększenie wskaźnika: liczba utrzymanych miejsc pracy o 20 szt.

 1. Dodanie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Innowacje społeczne - prezentacja dobry praktyk oraz wsparcie edukacyjne z budżetem w wysokości 12 500 euro oraz wskaźników odnoszących się do nowego przedsięwzięcia:
  - liczba szkoleń/warsztatów (2.1) – 1 szt.
  - liczba osób przeszkolonych – 20 osób
  - liczba osób oceniających szkolenie jako adekwatne do oczekiwań – 15 osób

Ewentualne uwagi dotyczące proponowanych do wprowadzenia zmian prosimy nadsyłać za pośrednictwem poczty e-mail do dnia 22 marca br. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , formularz zgłaszania uwag oraz tabela zmian planowanych do wprowadzenia w Lokalnej Strategii Rozwoju znajdują się poniżej:

Tabela zmian w budżecie: tabela budżet

Formularz zgłaszania uwag: formularz

Jednocześnie informujemy, że 17 marca o godzinie 13:00 zaplanowane zostało spotkanie konsultacyjne dla interesariuszy LSR (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, samorządów, mieszkańców), podczas którego będzie możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami w LSR i przedstawienia swoich opinii w tym zakresie. Z uwagi na stan epidemii spotkanie odbędzie się formie on-line. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny zgłaszać chęć uczestnictwa pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyszukiwarka
Newsletter