Aktualności

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD „KRAINA WOKÓŁ LUBLINA”

Opublikowano: czwartek, 11, marzec 2021 06:21
Odsłony: 408

walne zebranieUprzejmie informujemy, że w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 17.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego - „Kraina wokół Lublina". Spotkanie odbędzie w formie zdalnej - online na platformie zoom.us.

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina":
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Przewodniczącego obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" (przesłane pocztą elektroniczną oraz opublikowane na stronie www.krainawokollublina.pl).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" (projekt uchwały przesłany pocztą elektroniczną).
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie obrad.