Aktualności

Nabory wniosków 2018

Opublikowano: środa, 16, maj 2018 10:22
Odsłony: 373

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 maja 2018r. zostały ogłoszone nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach następujących projektów grantowych:
- Ogłoszenie Nr I/2018/G Renowacja zabytków (poza obiektami budowlanymi), termin składania wniosków: 01-15 czerwca 2018r.
- Ogłoszenie Nr II/2018/G Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo, termin składania wniosków 01-15 czerwca 2018r.
- Ogłoszenie Nr III/2018/G Imprezy i wydarzenia kulturalne promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne, termin składania wniosków: 01-15 czerwca 2018r.
- Ogłoszenie Nr IV/2018/G Doposażenie zespołów i zorganizowanych grup działających w sferze kultury poprzez zakup strojów i innego wyposażenia (z wyłączeniem instrumentów muzycznych) z możliwością podnoszenia kompetencji oraz promocją działalności, termin składania wniosków: 01-15 czerwca 2018r.
- Ogłoszenie Nr V/2018/G Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące związane z lokalnym dziedzictwem, w tym jego promocja, termin składania wniosków: 01-15 czerwca 2018r

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wraz z ogłoszeniami opublikowane są na stronie www.krainawokollublina.pl w zakładce „NABORY WNIOSKÓW".