Kalendarz wydarzeń
wrzesień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aktualności

Wyniki naborów wniosków o przyznanie pomocy

Wyniki oceny projektów złożonych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina" w ramach I/2017, II/2017, II/2017, IV/2017, V/2017, VI/2017, VII/2017 naboru wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", przyjęte na posiedzeniu Rady LGD "Kraina wokół Lublina" w dniu 27 września 2017r.

 Szczegółowe informacje na temat wyników oceny projektów zostały przesłane wszystkim wnioskodawcom za pośrednictwem poczty listem poleconym.

Jednocześnie informujemy, że wnioski wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego do dnia 4 października, gdzie prowadzone będzie postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy oraz podpisanie umowy o dofinansowanie (termin na rozpatrzenie wniosku do 4 miesięcy od dnia przekazania wniosków przez LGD).

W przypadku, gdy operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosek o przyznanie pomocy dotyczący tej operacji podlega rozpatrzeniu dopiero wówczas, gdy okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy (np. w wyniku odmowy przyznania pomocy, wycofania wniosku, itp. zostaną uwolnione środki przeznaczone na dofinansowanie operacji mieszczących się w limicie).

Wyszukiwarka
Newsletter