Aktualności

Prace nad LSR dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” w perpektywie fnansowej 2021-2027

Opublikowano: środa, 22, czerwiec 2022 10:28
Odsłony: 136

Uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczęciem prac nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perpektywie fnansowej 2021-2027 w dniu 27 czerwca 2022 roku o godz. 12.00 w biurze LGD „Kraina wokół Lublina" ul. Narutowicza 37/5 w Lublinie odbędzie się spotkanie informacyjne podczas którego zostaną zaprezentowane:
- zakres i metody pracy zaplanowane w ramach tworzenia strategii,
- harmonogram prac,
- rola i zadania Zespołu Roboczego ds. prac nas Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina",
- najważniejsze grupy interesariuszy w pracach na nową LSR,
- zakresy tematyczne działań wdrażanych w ramach LSR.


Do udziału w spotkaniu zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina, w szczególności przedstawicieli sektorów społecznego, gospodarczego, publicznego, członków LGD, beneficjentów działań wdrażanych w ramach LSR.
Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest dokumentem oddolnie tworzonym przez lokalną społeczność (z uwzględnieniem sektora społecznego, gospodarczego i publicznego) dla danego obszaru wiejskiego, określającym kierunki jego rozwoju na podstawie przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz identyfikacji lokalnych potrzeb. Opracowanie Lokalnej Strategia Rozwoju (LSR) pozwoli na ubieganie się o środki finansowe na realizację lokalnych przedsięwzięć przez mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w ramach inicjatywy LEADER w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 24 czerwca br. tel. 81 532 30 65, 81 534 45 28

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina w perspektywie finansowej UE 2021-2027